Zonneweihoek steunt Stichting Energietransitie Roosendaal

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

Zonneweihoek steunt Stichting Energietransitie Roosendaal

22 februari 2022 Nieuws 0

Conform eerdere mondelinge afspraken is op 16 februari 2022 de afdracht van 0,5 euro per geproduceerde MWh (= 1.000 kWh) door het Roosendaalse zonnepark Zonneweihoek aan de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) officieel bekrachtigd. Dat gebeurde door het zetten van de handtekeningen van de bestuurders van beide organisaties onder een zogenaamde afdrachtsovereenkomst.

StER-voorzitter Marlies Bartels en Zonneweihoek-bestuurder Joost Berkvens zetten gelijktijdig hun handtekening onder de afdrachtsovereenkomst, onder het ‘wakend oog’ van StER-penningmeester Margot Kampert, tijdens een heden ten dage heel gebruikelijk geworden digitale bijeenkomst …

De afdracht komt neer op ongeveer 2.750 euro per jaar. Deze jaarlijkse bedragen zijn heel welkom voor de StER omdat met deze inkomsten een financiële basis wordt gelegd voor de uitvoering van haar werkzaamheden, gericht op het helpen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. De Stichting doet dat o.a. door de inzet van energiecoaches, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitvoeren van wijkgerichte stimuleringsprogramma’s. Ook al werkt de Stichting als burgerinitiatief met vrijwilligers, toch zijn er kosten, bijvoorbeeld voor het maken van communicatiemateriaal, de aanschaf van warmtebeeldencamera’s, onkostenvergoedingen voor de vrijwilligers, zaalhuur e.d.

StER-voorzitter Marlies Bartels: ‘De Zonneweihoek is de kiem geweest voor de oprichting van onze Stichting, en met deze mooie bijdrage kan de StER steeds volwassener worden om ook andere mensen te helpen bij het verduurzamen van hun woonomgeving. Bovendien: goed voorbeeld doet goed volgen!’

De Zonneweihoek is het eerste zonnepark met burgerparticipatie in de gemeente Roosendaal. Mede dankzij een groep enthousiaste lokaal betrokkenen kon dit eerste zonnepark met burgerparticipatie in Roosendaal eind 2020 in gebruik worden genomen. Ongeveer 65 inwoners van Roosendaal hebben financieel mee geïnvesteerd in het zonnepark. De 14.000 zonnepanelen produceren ongeveer 5,5 miljoen kWh groene stroom per jaar, goed voor circa 2.000 huishoudens.

Zonneweihoek-bestuurder Joost Berkvens: ‘De Zonneweihoek wil graag iets extra’s betekenen voor de omgeving, en doet dat nu door deze jaarlijkse afdracht aan de StER waarmee de StER meer burgers van de gemeente Roosendaal kan helpen bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. We zijn blij dat we dit mede mogelijk kunnen maken.’