De Zonneweihoek in aanbouw

De Zonneweihoek in aanbouw

18 oktober 2020 Nieuws 0

Begin oktober is de bouw gestart van de Zonneweihoek, het eerste grondgebonden zonnepark en tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. Het zonnepark wordt momenteel aangelegd langs de A58 nabij de wijk Weihoek en zal vanaf begin 2021 groene stroom gaan produceren voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Het zonnepark is voortgekomen uit een idee van een bewoner van de Weihoek. Die wilde graag zonnepanelen maar had geen geschikt eigen dak. Vervolgens bleken meer mensen in de Weihoek in die situatie te zitten. Daarom is er gezamenlijk gezocht naar een geschikte locatie voor een zonnepark waar omwonenden en andere inwoners van de gemeente Roosendaal aan mee kunnen doen.  Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Zonneweihoek.

Er zijn inmiddels twee aardige filmpjes die de ontwikkeling en het ontstaan van de Zonneweihoek illustreren.

Dit filmpje, gemaakt in voorjaar 2020, vertelt over het prille begin, de lokaal betrokkenen en de participatiemogelijkheden.

En dit filmpje, gemaakt door Zuidwest TV Update op 16 oktober 2020, toont hoe de bouw vordert en laat verschillende betrokkenen aan het woord.

Voor geïnteresseerden in de participatiemogeijkheden:

De mogelijkheid om mee te investeren is toegelicht in een webinar op 8 juni 2020 waaraan ongeveer 200 mensen uit de gemeente Roosendaal hebben deelgenomen (de tijdens het webinar besproken presentatie over de participatiemogelijkheden is hier te vinden). Geïnteresseerden voor de financiële participatie konden zich vervolgens tot 22 juni 2020 inschrijven via crowdfundingpartner DuurzaamInvesteren.nl. Uiteindelijk hebben ongeveer 70 mensen daadwerkelijk mee geïnvesteerd, voor in totaal 300.000 euro. Ruim 80% van deze mensen woont in de gemeente Roosendaal, waarvan het merendeel in de wijken Tolberg en Weihoek.

De mogelijkheid om groene stroom van de Zonneweihoek af te nemen staat nog open. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden met dit formulier. Bij voorbaat dank!

Site manager Michael van bouwpartij Pfalz Solar beantwoordt vragen van Zuidwest TV.