Voorbereiding bouw gestart

Voorbereiding bouw gestart

25 mei 2020 Nieuws 0

Zeer waarschijnlijk kan de Zonneweihoek dit najaar worden gerealiseerd. De bedoeling is om de eerste zonnestroom nog voor het eind van het jaar te produceren. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn in elk geval al begonnen. In de eerste helft van mei is gestart met de aanleg van een meanderende watergang langs het Hollewegje, als onderdeel van het plan. H

Langs de A58 ter hoogte van de wijk Weihoek wordt dit najaar de Zonneweihoek gebouwd: een zonnepark met ongeveer 14.000 zonnepanelen dat genoeg zonnestroom gaat produceren voor 2.000 huishoudens. De Zonneweihoek is ontwikkeld door een enthousiaste groep lokaal betrokkenen uit Roosendaal en energietransitiebureau Odura uit ’s-Hertogenbosch.

Tijdens de ontwikkeling van de Zonneweihoek wordt veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Zo mag het woongenot van omwonenden niet verminderen en neemt de waarde van omliggende woningen bij voorkeur eerder toe dan af. De ecologische waarde van het gebied wordt versterkt door onder meer de aanleg van een meanderende watergang met natuurvriendelijke oevers, een struweelhaag met inheemse struiken rondom het zonnepark en kruidenrijk grasland tussen en onder de zonnepanelen.

Omdat de bouw van de zonneakker nu met rasse schreden nadert is in de eerste helft van mei begonnen met de aanleg van de meanderende watergang. Inmiddels is daar ook een informatiebord geplaatst met een korte uitleg. De bedoeling is dat binnenkort het kruidenrijk grasland wordt ingezaaid maar hiervoor is het nog even wachten op een periode van regen, anders komt er van de zaadjes weinig terecht.

De start van de bouw van de zonnepaneleninstallatie zelf is voorzien in september 2020.