Vergunningverlening eindelijk een flinke stap dichterbij

Vergunningverlening eindelijk een flinke stap dichterbij

7 maart 2019 Nieuws 0

 

Heuglijk nieuws! Op donderdag 28 februari heeft de gemeente Roosendaal een zogeheten ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor de Zonneweihoek. Dat wil zeggen dat de gemeente haar voorlopige goedkeuring heeft uitgesproken voor het plan en dat het nu aan de bewoners is om eventueel hun mening te geven. Het plan voor de Zonneweihoek wordt waarschijnlijk op 11 maart ter inzage gelegd. Dat betekent dat omwonenden vanaf 11 maart gedurende zes weken hun mening over het plan kunnen delen met de gemeente. De gemeente zal dan alle opmerkingen behandelen, waarna er hopelijk snel vergunningverlening volgt.

De planning ziet er nu als volgt uit:

  • 11 maart t/m 22 april 2019: terinzagelegging van ontwerp-vergunning en vergunningaanvraag
  • Voorjaar of zomer 2019: vergunningverlening
  • Najaar 2019: concretisering burgerparticipatie en voorlichting daarover
  • Oktober 2019: SDE+-subsidieaanvraag indienen
  • Begin 2020: Aanbesteding Zonneweihoek
  • Medio 2020: Realisatie Zonneweihoek
  • Begin 2021: Ingebruikname Zonneweihoek
  • 2021-2045: Exploitatie Zonneweihoek
  • 2045: Ontmanteling Zonneweihoek

Vanwege de vertraging in de vergunningverlening zijn we helaas te laat om in de voorjaarsronde van 2019 subsidie aan te vragen. Daarom is de aanbesteding en realisatie een half jaar opgeschoven ten opzichte van de vorige planning.

We kunnen daarom op dit moment helaas ook nog altijd geen uitsluitsel geven over de vorm en details van participatie. De realisatie is immers nog te ver weg en de regels voor burgerparticipatie kunnen in de tussentijd nog flink veranderen. Dit najaar kunnen we hier naar verwachting wel meer over vertellen. U krijgt uiteraard van ons bericht zodra er meer duidelijkheid is.