Vergunning voor bouw Zonneweihoek nabij!

Vergunning voor bouw Zonneweihoek nabij!

15 juli 2019 Nieuws 0

We hebben er ‘even’ geduld voor moeten opbrengen maar het ziet er nu toch sterk naar uit dat de Gemeente Roosendaal ons in september 2019 een omgevingsvergunning zal verlenen voor de bouw en exploitatie van de Zonneweihoek.

Om de bouw van zonneparken in Roosendaal mogelijk te maken moet elk zonnepark een zogenaamde ‘uitgebreide omgevingsvergunningprocedure’ doorlopen. Dergelijke procedures hebben geregeld een lange doorlooptijd, zo ook in ons geval.  De vergunningaanvraag is al op 17 april van het vorige jaar ingediend maar nu is het toch bijna zover: we verwachten dat de gemeenteraad kort na het zomerreces een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ zal afgeven waarna de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Dit betekent dat we in oktober SDE+-subsidie kunnen aanvragen (dat kan pas nadat de vergunning is afgegeven) en we waarschijnlijk in de 2e helft van volgend jaar het zonnepark kunnen realiseren.

Dit betekent ook dat we binnenkort de particpatiemogelijkheden concreet kunnen gaan invullen en daar dit najaar de voorlichting over willen gaan opstarten.  U hoort dus ongetwijfeld binnenkort weer van ons!