Vergunning verleend en subsidie aangevraagd

Vergunning verleend en subsidie aangevraagd

25 november 2019 Nieuws 0

Eind september 2019 was het dan zover. Bijna anderhalf jaar na de aanvraag heeft de Gemeente Roosendaal ons een omgevingsvergunning verleend voor de bouw en exploitatie van de Zonneweihoek. Daarmee hebben we eind oktober de noodzakelijke subsidie kunnen aanvragen. Met een beetje geluk kunnen we najaar 2020 gaan bouwen!

Voor het ontwikkelen van een zonnepark komt een lange adem goed van pas. Eerst moet een zogenaamde ‘uitgebreide omgevingsvergunningprocedure’ worden doorlopen. Dat vergt vaak een lange looptijd, in ons geval bijna 18 maanden. Op 27 september 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de Zonneweihoek. Maar daarmee zijn we er nog niet. Zonneparken kunnen op dit moment nog niet zonder subsidie, dus er moet subsidie worden aangevraagd hetgeen pas kan nadat de vergunning is verkregen. Die subsidieaanvraag is op 29 oktober jl. ingediend. Waarschijnlijk moeten we ongeveer 3 maanden wachten op de uitslag maar de slaagkans is groot. Als de subsidie inderdaad wordt toegezegd kunnen we waarschijnlijk kort na de zomer van 2020 gaan bouwen, zodat we hopelijk nog voor eind 2020 de Zonneweihoek feestelijk kunnen openen!