Veel animo om mee te investeren in de Zonneweihoek

Veel animo om mee te investeren in de Zonneweihoek

5 oktober 2020 Nieuws 0

Maandagavond 8 juni 2020 vond het webinar plaats over de mogelijkheden om te participeren in de Zonneweihoek. Maar liefst 216 inwoners van de gemeente Roosendaal hadden zich vooraf aangemeld voor dit webinar. Ongeveer 200 hiervan hebben daadwerkelijk meegedaan aan het webinar. Dat zegt veel positiefs over de belangstelling onder burgers om betrokken te zijn bij een zonnepark als de Zonneweihoek.

Vanaf het begin is het de bedoeling geweest dat inwoners van de gemeente Roosendaal er aan mee kunnen doen. Dat kon/kan op drie manieren: door mee te investeren met een mooie rente van 5% per jaar, door groene stroom van de Zonneweihoek af te nemen, of door het allebei te doen. In dat laatste geval is het alsof u eigen zonnepanelen heeft in de Zonneweihoek, en dat maakt het extra interessant voor iedereen die wel zonnepanelen wil maar geen geschikt eigen dak heeft.

De mogelijkheid om mee te investeren is toegelicht in het webinar op 8 juni 2020 waaraan ongeveer 200 mensen uit de gemeente Roosendaal hebben deelgenomen (de tijdens het webinar besproken presentatie over de participatiemogelijkheden is hier te vinden). Geïnteresseerden voor de financiële participatie konden zich vervolgens tot 22 juni 2020 inschrijven via crowdfundingpartner DuurzaamInvesteren.nl. Uiteindelijk hebben ongeveer 70 mensen daadwerkelijk mee geïnvesteerd, voor in totaal 300.000 euro. Ruim 80% van deze mensen woont in de gemeente Roosendaal, waarvan het merendeel in de wijken Tolberg en Weihoek.

De mogelijkheid om groene stroom van de Zonneweihoek af te nemen staat nog open. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden met dit formulier. Bij voorbaat dank!

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u  mailen naar info@zonneweihoek.nl.