Klimaatakkoord: naar 70% elektriciteit afkomstig van windmolens en zonnepanelen in 2030

Klimaatakkoord: naar 70% elektriciteit afkomstig van windmolens en zonnepanelen in 2030

7 juli 2019 Nieuws 0

Op vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het ‘definitieve Klimaatakkoord’. Daaruit kan worden afgeleid dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat er wordt gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, te weten zon en wind, tot 84 terawattuur (84 miljard kilowattuur) in 2030. Dit komt neer op 70 procent van de huidige Nederlandse elektriciteitsproductie.

De verwachting is dat het elektriciteitsverbruik in Nederland de komende jaren flink gaat stijgen als gevolg van extra elektrificatie, bijvoorbeeld door de snelle groei van elektrisch rijden en warmtepompen voor ruimteverwarming. In verband daarmee is mogelijk nog aanzienlijk meer hernieuwbare elektriciteit nodig dan de genoemde 84 terawattuur.

Omdat op dit moment (begin 2019) nog slechts 17% van ons elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt, is duidelijk dat er een grote uitdaging ligt. De grootste groei in productie van hernieuwbare elektriciteit zal komen door een snelle toename van windmolenparken op de Noordzee. Maar ook op land moet de productie van groene elektriciteit volgens het Klimaatakkoord tot 2030 nog enorm groeien, door windmolens op land en door zonnepanelen. Zonneparken zoals de Zonneweihoek dragen daar op een mooie manier aan bij.

{Bron: www.solarmagazine.nl