Informatieavond Zonnepark De Melkbussen

Informatieavond Zonnepark De Melkbussen

5 november 2018 Nieuws 0

De Zonneweihoek krijgt een grote zus. Tussen de snelweg A58 en bedrijventerrein De Wijper in Heerle is een tweede zonnepark met ruim 56.000 zonnepanelen voorzien. Ook dit zonnepark is een initiatief van ontwikkelaar Odura en zou in 2020 gereed moeten zijn. Op de percelen waar het zonnepark is gepland, staan nu nog de bekende grote melkbussen Kobus en Kwibus, als herinnering aan de vroegere zuivelindustrie in Wouw. Het zonnepark maakt echter ook een strook nieuwe natuur aan de oostzijde van het park mogelijk, waar de melkbussen hun nieuwe stek vinden. Daar komen ze dan op een voor wilde bijen aantrekkelijke terp midden in cirkels van zonnebloemen en kruidenrijke gewassen te staan. Dankzij het zonnepark kan ook de aangrenzende ecologische verbindingszone ‘De Smalle Beek’ worden verbreed en versterkt.

Aan de westkant van het zonnepark komt eveneens een strook nieuwe natuur, met kruidenrijk grasland en een bijenwal. Bij het naburige restaurant ‘De Pannekoekenbakker’ wordt bovendien een educatief speeltoestel gesponsord waar kinderen spelenderwijs leren over duurzame energie.

Projectleider Michel Suijkerbuijk van Odura: ‘We zien het als een erg mooie kans om op deze zichtlocatie langs de A58 een zonnepark te ontwikkelen. Het produceert niet alleen een forse hoeveelheid duurzame energie; het maakt ook aantrekkelijke nieuwe natuur en versterking van de aangrenzende ecologische verbindingszone mogelijk.’

Ook bij dit zonnepark is het de bedoeling is dat burgers en bedrijven uit de omgeving kunnen participeren in het project. Op donderdagavond 15 november zal een informatieavond worden georganiseerd bij De Pannekoekenbakker in Heerle. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website van het beoogde zonnepark op www.zonneparkdemelkbussen.nl.