Het eerste paneel is gelegd!

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

Het eerste paneel is gelegd!

24 oktober 2020 Nieuws 0

Eerste paneel Zonneweihoek: in meerdere opzichten een mijlpaal

Wethouder Klaar Koenraad en Marlies Bartels, voorzitter van kersvers burgerinitiatief Stichting Energietransitie Roosendaal, hebben woensdagochtend 21 oktober 2020 gezamenlijk het eerste zonnepaneel van de Zonneweihoek gelegd. Dit moment wordt door beiden gezien als symbolisch begin van een reeks belangrijke ontwikkelingen op het pad naar een energieneutrale en klimaatvriendelijke gemeente Roosendaal.

Wethouder duurzaamheid Klaar Koenraad: ”Het gaat hier namelijk niet alleen om het eerste paneel van de Zonneweihoek als eerste grondgebonden zonnepark binnen de gemeentegrenzen en tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie. Het is ook het eerste paneel van een hele serie grondgebonden zonneparken die de komende jaren in de gemeente worden gerealiseerd.” Jaarlijks moeten al die projecten jaarlijks ongeveer 100 miljoen kWh groene stroom produceren. Deze lokale productie van duurzame energie is aanvullend op die van het groeiende aantal zonnepanelen op daken en de drie windmolens langs de Vliet.

Grote groep Roosendalers profiteert mee

De Zonneweihoek is tevens de kiem geweest voor het burgerinitiatief dat deze maand heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER). StER-voorzitter Marlies Bartels: “Het groepje initiatiefnemers van de Zonneweihoek is gaandeweg uitgegroeid tot een grote groep ondernemende burgers die graag elkaar en andere burgers van de gemeente Roosendaal helpen bij het verduurzamen van hun energieverbruik.”

De StER zal dit gaan doen door o.a. het opzetten van wijkacties en korte gratis adviesgesprekken met geïnteresseerde individuele woningeigenaren door deskundige en onafhankelijke ‘energiecoaches’. Daarbij wordt samengewerkt met o.a. de gemeente en woningcorporatie Alwel. Een deel van de benodigde middelen wordt verkregen uit een belangeloze afdracht van zonnepark De Zonneweihoek aan de Stichting.

Duurzaam project

“Als gemeente zijn wij heel blij met dit initiatief, waarbij burgerparticipatie tot hele mooie oplossingen heeft geleid. Zo is het project zélf ook nog eens heel duurzaam: over 25 jaar wordt alles netjes opgeruimd en wordt het landschap weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Mooier kan het eigenlijk niet wat mij betreft,” besluit Klaar Koenraad. “Het past bovendien naadloos in onze duurzaamheidsgedachte. Zo zijn onlangs de subsidies weer geopend voor particulieren binnen het project ‘Winst uit je woning’ en gaan we binnenkort van start met ‘Zon op Dak’ waarbij we eigenaren van bedrijfspanden stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.”

Wethouder Klaar Koenraad overhandigt een mooie bos bloemen aan Marlies Bartels, voorzitter van de kersverse Stichting Energietransitie Roosendaal
Wethouder Klaar Koenraad en StER-voorzitter Marlies Bartels leggen samen het eerste paneel van de Zonneweihoek
Ziezo, het eerste paneel is gelegd! In meerdere opzichten een mijlpaal …