De schapen gaan los!

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

De schapen gaan los!

3 juni 2021 Nieuws 0

De Zonneweihoek is zodanig ontworpen dat het bloem- en kruidenrijke grasland tussen en onder de zonnepanelen met schapen kan worden beheerd. Eind mei 2021 waren de grassen, bloemen en kruiden door het vochtige en inmiddels ook warmere voorjaar zodanig gegroeid, dat het hoog tijd werd voor een eerste begrazingsronde door schapen.

Op woensdagochtend 2 juni was het zover: de schapen gaan los!

Een kudde van ongeveer 220 Kempische heideschapen, die in de nabije omgeving toch al op diverse locaties voor het groenbeheer zorgt, werd op de Zonneweihoek losgelaten. Dat werd, getuige de onderstaande beelden, een waar eetfestijn!

De schapen laten er bepaald geen gras over groeien!
Bewegend beeld, met passend geluid, maakt extra duidelijk dat het een feestelijke dag was voor de schapen …
Na ‘gedane arbeid’ is het heerlijk toeven onder de panelen.
Voordat de kudde het zonnepark zelf inging, mocht het nog even genieten van al het groen in de meanderende watergang die onderdeel uitmaakt van het Zonneweihoek-project.

Deze kudde van 220 schapen heeft ongeveer een week nodig om het groen in het gehele zonnepark terug te brengen tot gewenste hoogten, en gaat daarbij van compartiment naar compartiment. We verwachten dat er voor een ecologisch beheer jaarlijks drie van deze begrazingsrondes nodig zijn: de eerste op het einde van het voorjaar (juni), de tweede in de zomer (augustus) en de derde op het einde van de herfst (november).