Ten koste van waardevolle landbouwgrond?

Een van de meest gehoorde argumenten tegen zonneparken is dat ze het verbouwen van voedsel op vruchtbare grond zouden verdringen.

Hier zit een kern van waarheid in. Gelukkig valt dit in de praktijk echter reuze mee.

  • Slechts 0,5% van de agrarische gronden benodigd voor een gezond aandeel in de energievoorziening

Uit de onlangs gepubliceerde ‘Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland’ die gemaakt is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ontwikkeld is door SEAC, Universiteit Utrecht en de TKI Urban Energy, blijkt dat Nederland in 2050 over 200 gigawattpiek zonnepanelen kan beschikken waarbij slechts 0,5 procent van de agrarische gronden die in Nederland beschikbaar zijn, gebruikt worden voor PV.

Het rapport analyseert een hoofdscenario waarin zonnestroom 25 tot 30 procent van de Nederlandse energiebehoefte in 2050 voor zijn rekening neemt. Daarbij wordt voortgebouwd op eerdere studies van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Nationale Wetenschapsagenda. Het rapport is hier te raadplegen.

  • Oost-west variant

Voor de Zonneweihoek is gekozen voor een zogenaamde oost-west opstelling. Dit zorgt ervoor dat er veel meer zonnepanelen op een gelijk oppervlak passen, wat er ook voor zorgt dat de totale energieopbrengst per vierkante meter een stuk hoger is. Hierdoor is dus minder grond nodig om een zelfde energieopbrengst te genereren.

  • Verbouwen van energiegewassen voor vergisting

Soms verbouwen boeren zogenaamde energiegewassen op hun vruchtbare land. Deze gewassen, zoals maïs, worden verbouwd om vergist te worden of voor de productie van bio-ethanol. Het blijkt dat op een hectare met energiemaïs zo’n 5.000 liter bio-ethanol wordt geproduceerd. Dit staat gelijk aan 29.300 kWh aan energie. Een hectare zonnepanelen kan ongeveer 1.200.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken, wat een factor 40 keer hoger ligt dan het verbouwen van energiegewassen. Om deze reden is het veel zinvoller om deze grond te gebruiken voor zonneweides dan om energiegewassen te verbouwen.

  • Het combineren van functies

Steeds meer worden zonneparken gecombineerd met andere functies. Bijvoorbeeld de combinatie van landbouw en energieopwekking. Schapen worden bijvoorbeeld vaak ingezet om te grazen rondom en onder de zonnepanelen. Uit recentelijk onderzoek blijkt ook dat sommige gewassen goed gedijen in de schaduw onder de zonnepanelen. Zo blijkt sla beter te groeien onder zonnepanelen dan in de volle zon. Ook de groei van planten onder de zonnepanelen krijgt extra aandacht. Door afstanden tussen de zonnepanelen te creëren en geschikte grasgewassen te kiezen krijgen planten genoeg zonlicht en water om onder de zonnepanelen te kunnen groeien. Dit houdt de grond gezond en zorgt er ook nog eens voor dat extra CO2 wordt vastgelegd in de wortels van de grassen.

  • Tekort geschikte daken

Het heeft ook onze voorkeur dat geschikte daken worden voorzien van zonnepanelen. Het verlenen van ondersteuning bij de realisatie van deze dakprojecten is onderdeel van onze core business. In de praktijk blijkt helaas dat er niet voldoende geschikte dakvlakken beschikbaar zijn om Nederland van voldoende duurzame energie te voorzien. Daarom zetten wij ons er voor in om ook grondgebonden zonneparken te ontwikkelen met een zo klein mogelijk beslag op hoogwaardige landbouwgrond en in combinatie met andere functies zoals natuurversterking, educatie en/of recreatie.