Categorie: Nieuws

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

De Zonneweihoek in aanbouw

Begin oktober is de bouw gestart van de Zonneweihoek, het eerste grondgebonden zonnepark en tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. Het zonnepark wordt momenteel aangelegd langs de A58 nabij de wijk Weihoek en zal vanaf begin 2021 groene stroom gaan produceren voor ongeveer 2.000 huishoudens. Het zonnepark is voortgekomen uit…
Lees verder


18 oktober 2020 0

Veel animo om mee te investeren in de Zonneweihoek

Maandagavond 8 juni 2020 vond het webinar plaats over de mogelijkheden om te participeren in de Zonneweihoek. Maar liefst 216 inwoners van de gemeente Roosendaal hadden zich vooraf aangemeld voor dit webinar. Ongeveer 200 hiervan hebben daadwerkelijk meegedaan aan het webinar. Dat zegt veel positiefs over de belangstelling onder burgers om betrokken te zijn bij…
Lees verder


5 oktober 2020 0

De Zonneweihoek: Doet u ook mee?

Het heeft even geduurd, maar binnenkort is ie er dan toch: de Zonneweihoek, het eerste zonnepark met burgerparticipatie in Roosendaal! Maandagavond 8 juni worden de participatiemogelijkheden toegelicht in een webinar. Alle inwoners van de gemeente Roosendaal, en in het bijzonder natuurlijk de direct omwonenden, krijgen de gelegenheid om mee te doen. Langs de A58 ter…
Lees verder


25 mei 2020 0

Voorbereiding bouw gestart

Zeer waarschijnlijk kan de Zonneweihoek dit najaar worden gerealiseerd. De bedoeling is om de eerste zonnestroom nog voor het eind van het jaar te produceren. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn in elk geval al begonnen. In de eerste helft van mei is gestart met de aanleg van een meanderende watergang langs het Hollewegje,…
Lees verder


25 mei 2020 0

Zonneweihoek participatie voorlichting

Aangezien de subsidie beschikking er is en we vrijwel zeker kunnen gaan bouwen, kunnen we ook verder met de concretisering van de mogelijkheid tot participatie voor burgers uit de gemeente Roosendaal. De meeste vragen zijn inmiddels ingevuld en willen we graag met geïnteresseerden delen net voor de zomer. We hebben besloten dat het mogelijk maken…
Lees verder


27 maart 2020 0

SDE beschikking ontvangen!

Eind januari kregen we dan eindelijk het goede nieuws. Drie maanden na de aanvraag van de subsidiebeschikking voor de Zonneweihoek, viel de brief door de bus met het nieuws dat er subsidie wordt verleend aan ons om zo de bouw van project de Zonneweihoek te kunnen realiseren. Het is namelijk helaas nog niet financieel haalbaar…
Lees verder


27 maart 2020 0

Informatieavonden over participatiemogelijkheden Zonneweihoek in voorjaar 2020

Nu het er sterk naar uitziet dat de Zonneweihoek in het najaar van 2020 kan worden gebouwd, kunnen we eindelijk de participatiemogelijkheden voor burgers en bedrijven uit de gemeente Roosendaal concreet gaan maken. Die mogelijkheden worden de komende maanden uitgewerkt waarna we er in het voorjaar van 2020 via o.a. informatieavonden, nieuwsberichten en een aparte…
Lees verder


25 november 2019 0

Vergunning verleend en subsidie aangevraagd

Eind september 2019 was het dan zover. Bijna anderhalf jaar na de aanvraag heeft de Gemeente Roosendaal ons een omgevingsvergunning verleend voor de bouw en exploitatie van de Zonneweihoek. Daarmee hebben we eind oktober de noodzakelijke subsidie kunnen aanvragen. Met een beetje geluk kunnen we najaar 2020 gaan bouwen! Voor het ontwikkelen van een zonnepark…
Lees verder


25 november 2019 0

Vergunning voor bouw Zonneweihoek nabij!

We hebben er ‘even’ geduld voor moeten opbrengen maar het ziet er nu toch sterk naar uit dat de Gemeente Roosendaal ons in september 2019 een omgevingsvergunning zal verlenen voor de bouw en exploitatie van de Zonneweihoek. Om de bouw van zonneparken in Roosendaal mogelijk te maken moet elk zonnepark een zogenaamde ‘uitgebreide omgevingsvergunningprocedure’ doorlopen.…
Lees verder


15 juli 2019 0

Klimaatakkoord: naar 70% elektriciteit afkomstig van windmolens en zonnepanelen in 2030

Op vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het ‘definitieve Klimaatakkoord’. Daaruit kan worden afgeleid dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat er wordt gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, te weten zon en wind, tot 84…
Lees verder


7 juli 2019 0