Betrokkenen

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

Lokale betrokkenen

Jean Prevoo, Resie Beulen, Florian Luiken, Clara & Olav Arnold en Leo Lansbergen wonen in de directe omgeving van de Zonneweihoek en dragen enthousiast bij aan de ontwikkeling van dit eerste zonnestroomproject met burgerparticipatie in Roosendaal. Benieuwd naar de motivatie van deze vrijwilligers voor hun inzet voor de Zonneweihoek? Die vindt u hier, in de vorm van aansprekende persoonlijke citaten.

Odura

Odura (advies en projectontwikkeling op het gebied van de energietransitie): Michel Suijkerbuijk, Joost Berkvens, Allard van Krevel, Kevin Kok, Oswin Carboex, Bas Troost. 
Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie. Dit doen we in de vorm van advies maar ook door zelf duurzame-energieprojecten te realiseren. Odura combineert bij de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten een professionele aanpak met een sociale component. Voorbeelden van sociale elementen in onze aanpak:
• Samenwerking en afstemming met lokale partijen. • Revenuen uit het project komen ook ten goede aan lokale participanten, in samenspraak met de betrokken partijen. • Fraaie inpassing in het landschap met oog voor natuur, milieu en bewoners in de omgeving. • Mogelijke extra revenuen vloeien naar een fonds ten behoeve van meer duurzame energie en versnelling van de energietransitie.
Belangrijke andere kenmerken van de inzet van Odura: • Enthousiast, betrokken en professioneel, met ruime ervaring en expertise op alle essentiële vlakken. • Draagvlak vanuit gemeente en omgeving, te vergroten via aanvullende sociale en groene componenten. • Evenwichtige invulling van de samenwerking met alle betrokken belanghebbenden. • Financieel solide. • Doelgericht: we zetten al onze energie in voor daadwerkelijke realisatie van een project. Voor meer informatie over Odura bent u welkom op onze website.

Odura