Maand: juli 2019

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

Vergunning voor bouw Zonneweihoek nabij!

We hebben er ‘even’ geduld voor moeten opbrengen maar het ziet er nu toch sterk naar uit dat de Gemeente Roosendaal ons in september 2019 een omgevingsvergunning zal verlenen voor de bouw en exploitatie van de Zonneweihoek. Om de bouw van zonneparken in Roosendaal mogelijk te maken moet elk zonnepark een zogenaamde ‘uitgebreide omgevingsvergunningprocedure’ doorlopen.…
Lees meer


15 juli 2019 0

Klimaatakkoord: naar 70% elektriciteit afkomstig van windmolens en zonnepanelen in 2030

Op vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het ‘definitieve Klimaatakkoord’. Daaruit kan worden afgeleid dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat er wordt gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, te weten zon en wind, tot 84…
Lees meer


7 juli 2019 0