ZONNEWEIHOEK

Website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

Energie voor 2.000 huishoudens

 De zonneweide wekt ca 5.500.000 kWh per jaar op, genoeg voor 6% van alle huishoudens in Roosendaal. En dat met maar 0,04% van de grond in de gemeente Roosendaal.

Meer info

Goed voor zowel mens als milieu

Door de duurzame opwekking van elektriciteit bespaart de zonneweide jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen kg CO2. Het zonnepark is met aandacht voor landschappelijke inpassing ingericht en creëert zo meerwaarde voor natuur en biodiversiteit.

meer info

Financiële participatie door omwonenden

Zo’n 70 inwoners van Roosendaal en omgeving participeren financieel in De Zonneweihoek. En verdienen zo een mooi rendement op hun investering!

Meer info

Voor en door lokale belangstellenden

Wij hebben de Zonneweihoek samen met inwoners van Roosendaal gerealiseerd. Vanaf het begin zijn buurtbewoners bij de ontwikkeling van het project en de mogelijke participatievormen betrokken.

Meer info

Zonnepark De Zonneweihoek wekt 100% duurzame energie op voor de inwoners van Roosendaal.

Kernpunten

  • Locatie: langs snelweg A58 ter hoogte van de Weihoek
  • Oppervlakte: 4,5 hectare
  • Aantal panelen: 14.000
  • Energieopbrengst: 5.500.000 kWh/j
  • Projectduur: max. 25 jaar

Planning & procedure

  • Vergunningaanvraag: april 2018
  • Terinzagelegging: maart/april 2019
  • Vergunningverlening: september 2019
  • SDE+-aanvraag: oktober 2019
  • Aanbesteding: voorjaar 2020
  • Realisatie: najaar 2020
  • Ingebruikname: eind 2020
  • Exploitatie: 2021-2045

Participatie

  • Crowdfunding
  • Groene stroom afnemen

Landschappelijke inpassing

  • Woongenot verhogen
  • Versterken ecologische waarde
  • Aandacht voor zicht
  • Ontsluiting bestaande infrastructuur
  • Natuurvriendelijke oevers
  • Behoud bestaande verkaveling
  • Projectduur: max. 25 jaar

 Technisch

  • Oost-west opstelling: meer energie, betere spreiding
  • Omvormers en transformatoren zorgen ervoor dat de elektriciteit ingevoed kan worden op het net

Lokaal betrokkenen

Wie werken er aan mee?

Referenties

Meer Info

Odura

Wie wij zijn

14.000

ZONNEPANELEN

2.000

HUISHOUDENS

1.700.000 KG

CO2-REDUCTIE

Het laatste nieuws

Mochten er nieuwe ontwikkelingen over de Zonneweihoek zijn, dan kunt u die hier vinden.

Zonnig 2022!

Alle bezitters van zonnepanelen in Nederland weten: 2022 was een topjaar qua zonneschijn. En ook voor De Zonneweihoek was 2022 een prima jaar! Werd er in 2021 nog 5.523.570 kWh[…]

LEES VERDER
9 januari 2023 0

Zonneweihoek steunt Stichting Energietransitie Roosendaal

Conform eerdere mondelinge afspraken is op 16 februari 2022 de afdracht van 0,5 euro per geproduceerde MWh (= 1.000 kWh) door het Roosendaalse zonnepark Zonneweihoek aan de Stichting Energietransitie Roosendaal[…]

LEES VERDER
22 februari 2022 0

Eerste verjaardag De Zonneweihoek!

Op 12 december 2021 vierde de Zonneweihoek haar eerste verjaardag en dus blikken we even terug en zetten we wat cijfers op een rij.Hoewel 2021 geen bijzonder zonnig jaar was[…]

LEES VERDER
26 januari 2022 0